Tato webová aplikace byla vytvořena k nabídce a prodeji krytí vlhké terapie, prostředků k péči o okolí ran, pomůcek k  odlehčení chodidla a ostatních zdravotnických prostředků používaných při léčbě pacientů s nehojící se ránou.

O použití konkrétních materiálů v léčbě nemocných s nehojící se ránou rozhoduje lékař, případně zdravotní sestra s příslušnou specializací v oboru ošetřování nehojících se ran a ulcerací. Při použití léčivých přípravků je vždy nezbytné přečíst si pečlivě příbalové informace o daném přípravku, které jsou součástí dodaného balení.